تمام دانستنی ها درباره‌ی فیل ها (بخش چهارم)

 تمام دانستنی ها درباره‌ی فیل ها (بخش چهارم)

ادامه‌ی بخش سوم

فیل ها در اوایل دهه دوم زندگی خود به بلوغ جنسی می رسند. فیلهای آفریقایی در سن 10-12 سالگی بالغ می شوند ، در حالی کهفیلهای آسیایی در سن 14 سالگی به بلوغ جنسی می رسند. در این دوره است که نرها گله زادگاه خود (گله اصلی) را ترک می کنند تا بهصورت مجرد یا در گله های کوچک با نرهای دیگر زندگی کنند. برعکس ، ماده ها در تمام طول عمر خود در کنار گله زادگاه خود هستند. علیرغم زندگی جدا از هم ، فیلهای نر و ماده بالغ با یکدیگر جفت گیری یا تغذیه کوتاه مدت ایجاد می کنند.

فیل

از این که ترفندا را دنبال می کنید سپاسگزارم ، برای دسترسی به دیگر دانستنی ها در رابطه با جانوران به بخش جانوران وبسایت ترفندا مراجعه کنید

فیل ها می توانند تا 80 سالگی یا بیشتر در اسارت زندگی کنند ، اما در طبیعت فقط 60 سال عمر می کنند. شواهد موجود وجود بهاصطلاحقبرستان فیلرا ثابت نمی کند ، جایی که ظاهراً فیلها برای مردن جمع می شوند.

فیل

مهاجرت

فیل ها با توجه به در دسترس بودن غذا و آب به صورت فصلی مهاجرت می کنند. حافظه در این دوران نقش مهمی ایفا می کند ، زیرا آنهامکانهای تامین آب در مسیرهای مهاجرت را به خاطر می آورند. هوش نیز در ارتباط با حافظه مشاهده شده است. یک مطالعه بر رویفیلهای اسیر آسیایی نشان داد که آنها قادرند خود را در آینه بشناسند ، این ویژگی تنها در چند گونه جانوری غیرانسانی دیگر وجوددارد.

فیل

گرچه فیل ها قادر به پریدن یا جهیدن نیستند ، اما حداکثر سرعت آنها به 40 کیلومتر (25 مایل) در ساعت می رسد. پاهای آنها به خوبیبا حمل وزن زیاد آنها سازگار است. پاشنه تا حدی بالا رفته است ، و در زیر آن یک بافتی چرب و فیبری ضخیم وجود دارد که توسطپوست ضخیم محافظت می شود. دراز کشیدن و بلند شدن برای فیلها آسان نیست. آنها سه تا چهار ساعت دراز کشیده در طول شب میخوابند. در حالت ایستاده ، فیل ها برای مدت کوتاهی به خواب می روند اما عمیق نمی خوابند.

فیل

یک فیل بالغ روزانه حدود 100 کیلوگرم غذا و 100 لیتر (26 گالن) آب مصرف می کند. این مقدار برای یک فیل گرسنه و تشنه می تواند دوبرابر شود. چنین مصرفی فیلها را به یک عامل مهم اکولوژیکی تبدیل می کند. آنها به طور قابل توجهی بر اکوسیستم های زندگی می کنندو حتی آنها را تغییر می دهند.

ادانه مطلب در بخش پنجم

نرجس دغلاوی

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.