زایمان سلامت

آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله سوم)

مراحل زایمان و تولد آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله اول) آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله دوم) مرحله 3 زایمان مرحله سوم زایمان پس از تولد نوزاد اتفاق می افتد، زمانی که رحم شما منقبض می شود و جفت از طریق واژن شما خارج می شود. 2 راه برای مدیریت […]ادامه مطلب .

زایمان سلامت

آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله دوم)

مراحل زایمان و تولد آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله اول) آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله سوم) مرحله دوم زایمان مرحله دوم زایمان از زمانی که دهانه رحم به طور کامل گشاد شده است تا زمان تولد نوزاد ادامه می یابد. یافتن موقعیتی برای زایمان مامای شما به شما کمک […]ادامه مطلب .

زایمان سلامت

آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله اول)

مراحل زایمان و تولد آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله دوم) آشنایی با مراحل زایمان و تولد نوزاد (مرحله سوم) مرحله 1 زایمان در مرحله اول زایمان، انقباضات باعث می شود که دهانه رحم به تدریج باز شود (گشاد می شود). این معمولا طولانی ترین مرحله زایمان است. در شروع زایمان، دهانه رحم […]ادامه مطلب .