زایمان سلامت

راه های تسکین درد زایمان ( زایمان اپیدورال چیست)

تسکین درد در زایمان گزینه های تسکین درد شما زایمان می تواند دردناک باشد – می تواند به یادگیری در مورد همه راه هایی که می توانید درد را تسکین دهید کمک کند. همچنین برای هر کسی که قرار است در طول زایمان با شما باشد، دانستن گزینه های مختلف و همچنین نحوه حمایت از […]ادامه مطلب .

زایمان سلامت

مراحل زایمان طبیعی( در بیمارستان چه اتفاقاتی رخ می دهد؟)

در بیمارستان یا مرکز زایمان چه اتفاقی می افتد چه زمانی به بیمارستان یا مرکز زایمان بروید اگر اولین بارداری شما باشد، ممکن است در مورد اینکه چه زمانی باید به بیمارستان یا واحد مامایی بروید، مطمئن نباشید. بهترین کار این است که برای مشاوره با بیمارستان یا پزشک خود تماس بگیرید. اگر کیسه آب […]ادامه مطلب .