بارداری زنان سلامت

خشونت خانگی علیه زنان باردار،عوارض خشونت در بارداری برای جنین

آزار خانگی در بارداری اگر شریک زندگی شما خشن است خشونت خانگی می تواند جسمی، جنسی، عاطفی، روانی یا مالی باشد. اغلب ترکیبی از این موارد است. بارداری می تواند محرکی برای آزار خانگی باشد و سوء استفاده های موجود ممکن است در دوران بارداری یا پس از زایمان بدتر شود. آزار خانگی در دوران […]ادامه مطلب .