اکسسوری مد و پوشاک

٢٠ مدل حلقه ازدواج ست طلا رزگلد شیک

انتخاب حلقه ازدوج ست طلا رزگلد موضوعات مهم انتخاب حلقه ازدواج رنگ حلقه ،نگین یا تراش بودن حلقه، وزن حلقه و رنگ پوست عروس و داماد می باشد در ایران مرسوم می باشد که عروس و داماد حلقه ی یکدیگر را تهیه  کرده و روز عقد بدست هم میکند و نشانه ی تهعد و یادآوری […]ادامه مطلب .

اکسسوری مد و پوشاک

٢٠ مدل حلقه ی ازدواج ست عروس و داماد طلا

انتخاب حلقه ازدواج از مهم ترین بخش های یک ازدواج است موضوعات مهم انتخاب حلقه ازدواج رنگ حلقه ،نگین یا تراش بودن حلقه، وزن حلقه و رنگ پوست عروس و داماد می باشد در ایران مرسوم می باشد که عروس و داماد حلقه ی یکدیگر راتهیه  کرده و روز عقد بدست هم میکند و نشانه […]ادامه مطلب .

اکسسوری مد و پوشاک

٢٠ مدل حلقه ی ازدواج ست طلا سفید

انتخاب حلقه ازدواج موضوعی دو طرفس و نظر هم عروس و هم داماد در آن دخیل می باشد موضوعات مهم انتخاب حلقه ازدواج رنگحلقه ،نگین یا تراش بودن حلقه، وزن حلقه و رنگ پوست عروس و داماد می باشد در ایران مرسوم می باشد که عروس و داماد حلقه ی یکدیگر راتهیه  کرده و روز […]ادامه مطلب .