زایمان سلامت

بعد از زایمان چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

بلافاصله بعد از زایمان چه اتفاقی می افتد؟ این طبیعی است که در دوران بارداری روی تولد کودک خود تمرکز کنید. اما ایده خوبی است که بدانید بعد از زایمان چه انتظاری دارید. تماس پوست به پوست واقعا به پیوند کمک می کند. این ایده خوبی است که به محض تولد و قبل از قطع […]ادامه مطلب .