بارداری هفته به هفته سلامت

مادر و جنین در هفته هشتم بارداری

مادر و جنین در هفته 8 بارداری جنین در 8 هفتگی در هفته هشتم بارداری، کودک شما جنین نامیده می شود که به معنای فرزند است. پاها درازتر می شوند. قسمت های مختلف پا هنوز به درستی از هم متمایز نشده اند. قبل از رشد زانو، مچ پا، ران و انگشتان پا کمی طولانی تر […]ادامه مطلب .