بارداری هفته به هفته سلامت

مادر و جنین در هفته نهم بارداری

مادر و جنین در هفته 9 بارداری جنین در 9 هفتگی صورت کودک شما به آرامی در حال شکل گیری است. چشم ها بزرگتر و واضح تر هستند و مقداری رنگ (رنگدانه) در آنها وجود دارد. یک دهان و یک زبان با جوانه های چشایی ریز وجود دارد. دست‌ها و پاها در حال رشد هستند […]ادامه مطلب .