بارداری هفته به هفته سلامت

مادر و جنین در هفته سی و سه بارداری

مادر و جنین در هفته 33 بارداری جنین در هفته 33 در هفته 33 بارداری، مغز و سیستم عصبی کودک به طور کامل توسعه یافته است. مطالب بیشتر در بخش زنان و بخش بارداری هفته به هفته در وبسایت بزرگ و آموزشی ترفندا. مادر در 33 هفته کافئین بیش از حد در بارداری خطر سقط […]ادامه مطلب .