بارداری هفته به هفته سلامت

مادر و جنین در هفته دوازدهم بارداری

مادر و جنین در هفته 12 بارداری جنین در 12 هفتگی تنها 12 هفته پس از آخرین قاعدگی، جنین به طور کامل تشکیل شده است. تمام اندام ها، ماهیچه ها، اندام ها و استخوان ها در جای خود قرار دارند و اندام های جنسی به خوبی توسعه یافته اند. از این به بعد جنین باید […]ادامه مطلب .