آرامبخش دلنوشته

جملات جادویی و آرامبخش

روزهای سخت گاه گاهی مهمون زندگی ما می شوند و پیروز کسی است که بتواند درکی از اوضاع و قدرت کنترول مشکل را داشته باشد ، خوب می شد اگر در هر لحظه چه شادی چه غم حضور خدارا کنار خود احساس کنیم ، پیشنهاد می کنم هرموقع دچار ناراحتی یا دلتنگی شدین تو زندگیتون دنبال […]ادامه مطلب .